14 feb. 2012

Sanddyner

Öknar rör sig som långsamma hav. Oceaner av stenar så små att vinden flyttar dem.