12 mars 2012

Skalbarheter

När blixten letar sig genom luftens kilometer med samma syntax som blodkärlets millimeter eller flodernas mil.