21 sep. 2012

Ikonografi

Det finns mönster i varje språk. Det finns språk i varje mönster.