5 mars 2013

Integrativ didaktik

Är en förståelse för kunskapsbildning utifrån en lite mer postmodern syn på vad vi är. Rörelser genom tid.