5 maj 2013

Hastigheter

Ur det långsamma kan nya rörelser uppstå.