5 mars 2016

Transcendental signifiers

Förr i tiden krävdes fantasi för att ens kunna föreställa sig en värld där symboliska eller teknologiska system kunde vara lika unika eller varierade som medvetanden.