30 okt. 2006

Kristian Rusell

En illustratör vars bilder söker sig som en raket högt upp i bling-glam-stratosfären med färger som ibland frontalkolliderar med varandra. Här passar devisen "more is more" eller "för mycket av det goda kan vara helt fantastiskt"