9 okt. 2006

WAG magazine

Ett av många intressanta kollaborativa nättidningar som lika gärna skulle kunna utvecklas till en verklig papperstidning som att förbli en slags kollektiv nätportfolio. En av många inspirerande röster. Jag hoppas att floden av nättidningar hjälper till att luckra upp förhållningssättet till statiska papperstidningar och samtidigt fortsätter leda utvecklingen och mångfalden av de kreativa uttrycken. Nättidningsfenomenet är ytterligare ett exempel på när nätet står för rörelse, utveckling och kreativitet. Av nödvändighet, då existerande strukturer inte är tillräckligt flexibla.