10 okt. 2007

Kenji Hirata

Med ett minimum skapar Kenji total visuell brilljans.