23 okt. 2007

Tim Jarvis

Minimalist vars senaste bilder enbart är uppbyggda av linjer. Linjerna korsar varandra och tätnar på vissa ställen vilket skapar den perfekta illusionen av abstrakta objekt, ljus och material.