6 nov. 2007

Myoung Ho Lee

Jag har länge fascinerats av träd. Inte alla eller alltid. Men ibland. Då stannar jag upp inför levande individuell variation. Varje träd är unikt. Med en backdrop gör Lee detta mer synligt för oss.