28 nov. 2007

Stickkontakt

Ett crew av feestylande streetknittas som sprider glädje och kärlek i det offentliga rummet.