9 mars 2008

Jone Kvie

Norrman som ägnar sina monument åt former som för tankarna till rymden, havsdjupen, microkosmos, atombomber, bakterier, explosioner... eller allt på samma gång. Den blanka ytan är ständigt återkommande.