4 mars 2008

Yvonne Lacet

Minimalist som ofta jobbar med vardagsnära material och slump som en del av den kreativa processen.