2 maj 2008

Subversive cross stitch

När man kommer hem till äldre damer finns ofta muntra meddelanden på väggarna. Det kan vara allt från psalmer, till ordstäv eller talesätt. De är ofta vackert inramade. De är ofta gjorda i korsstygn eller brodyr... efter ett mönster.