16 apr. 2009

AlloSphere

När något visualiseras och karaktäriseras blir det enklare för oss att greppa. Det blir också lättare att tänka bortom. För (som jag pratade med T. om i påskas) "en del kan tänka ett steg bortom nu... men två och tre steg bortom nu är svårare". Den här forskningen är fantastisk. Visualiseringen av data är så synkroniserad med vår perception att förståelsen av den blir intuitiv. (Som alla förstår har jag nu helt inkorporerat Ted.com som en del av mig.)