30 apr. 2009

Oliver Laric

Oliver och jag delar fascinationen av internetfenomen. Dvs fenomen som enbart existerar tack vare nätet. Dvs fenomen som i mänsklighetens historia aldrig tidigare skådats. Jag tycker sådana fenomen är spännande att fundera kring.