7 nov. 2009

Chris Scarborough

Använder en extremt detaljintesiv och "verklighetsavbildande" teknik för att återge motiv från alternativa verkligheter. Resultatet är en åktur i en helt världsunik bildvärld.