24 nov. 2009

The Factory

En plats som binder samman människor utifrån en förväntan och en idé om öppenhet och total kreativ frihet. En fristad med långtgående mytisk och kulturell livslängd. (trots att den bara existerade i 6 år)