7 dec. 2009

Olaf Breuning

Använder humor, snubbel och trams för att säga allvarliga saker. Han utforskar antiestetik på ett sätt som får mig att tänka på Harmony Korines "the mistakist declaration".