9 dec. 2009

Ricky Swallow

Det är något väldigt speciellt med kombinationen av den enorma detaljrikedommen och hantverskskickligheten i Swallows skulpturer och faktumet att de avbildar "värdelösa" objekt. Jag kommer att tänka på Coke Spoon och Benedict Radcliffe.