18 jan. 2008

Coke spoon

Tobias Wong och JU$T ANOTHER RICH KID's guldpleterade BIC-cap-plagiat har ett släktskap med Marc Newssons koppar. Jag tänkte också på Demarkesvahn.