16 jan. 2008

JHON

Skapades av Bori Son och Simon de la Porte i April 2003. De samarbetar under namnet Studio JHON. PDF-magasin av den här kalibern utmanar och driver estetisk utveckling. En kraft som inte ryms inom de givna ramarna och därför flödar ut på nätet... där den möter sin publik.