6 jan. 2008

Damages

Jag älskar konspiratoriska intriger där slugheter staplas på slugheter. Jag älskar också karaktärer som är komplexa. Jag älskar manus som talar till min intelligens. Där har du "Damages" - det bästa som hänt på TV på mycket länge.