8 jan. 2008

Last nights party

Förvaltar arvet av den trashiga estetik som Terry Richardsson blev känd för i Vice och som sedan förgrenade sig i mode, konst, musik och film. Jag tänker på Andrea Crews, Maroussia Rebecq och Larry Clark. Jag tänker på Harmony Korines "Mistakist Declaration", som Viktor skrev om. Jag tänker min vän Knotan. Alla samlas de i ett estetiskt universum i vilket det känns som om även Ruben Östlund och Royal Ape har en stjärna.