6 aug. 2007

Ruben Östlund

Är världsbra och... historiskt bra. Gitarrmongot öppnar möjligheter för filmmediet och för människan. Som konstverk erbjuder den oss nyanser och nya sätt att se världen, oss själva, människor, samhället, livet... Som berättelse är den gjord för att öppna upp tankar och synsätt. Filmen är före sin tid, vilket innebär att dess betydelse kommer växa i backspegeln. Gittarrmongot släpper in ljus till oskrivna kapitel i konsten.