10 aug. 2007

Christian Ward

Blandar analoga och digitala tekniker till ett hjärtskärande vackert estetiskt universum. Unikt, personligt, fantastiskt.