10 aug. 2007

Josh Keyes

Jag bloggade om Josh för ett år sedan. Då fanns en återhållsamhet i bilderna som gjorde dem starka. Det är en konst som utger sig för att handla om yta. Under ytan har sorgen nu övergått till en beslutsamhet. Landisarna har smält och en sjöko simmar tillsammans med plasflamingos över en välansad gräsmatta.