2 jan. 2008

Chris Kenny

Klipper detaljer ur helheter och sätter samman dem på nytt. Som en fragmentarisk sammanställning av vår verklighet. Ibland känns det som viskningar från en annan verklighet. Vackert är det.