18 jan. 2008

Lei Xue

Porslinsföremål med blå dekoration har en lång tradition i Kina. Det har Lei Xue tagit fasta på.