24 jan. 2008

Richard Sarson

Med nål, tråd och penna skapar han mönster som är ett slags undersökande av symmetrier.