25 feb. 2010

Dieter Ram

Formulerade väldigt tidigt en designteori som faktiskt inbegriper en syn på människan, livet och världen. Allt kokas ned i en position som är så enkel att det krävs många år av erfarenheter för att förstå dess komplexitet.