20 feb. 2010

En om dagen formatet

Brock Davis skapade Flickrgruppen "Make something cool everyday" där han postade en grej om dagen hela 2009. Ett bra format att rulla ut en portfolio på i en onlinevärld där det buddistiska talesättet "you can not feed beef to a baby" med fördel kan appliceras. En dag i taget darling.