23 sep. 2009

John Lennon & Yoko Ono

Gjorde det. Arbetade envetet för att vara den konstanta påminnelsen om målet. Metoderna de använde följde inte ramarna.