23 sep. 2009

Miltos Manetas

En legend i sammanhang där konstverket: 1) Utspelar sig på internet 2) Avhandlar internet 3) Består till en avgörande del av internet (eller är en kombination av de tre). I år öppnade Venedig-bienalen en "internetpavilliong". (För några av oss har "internetpaviljongen" varit öppen i några år... men... i alla fall! Bättre sent än aldrig!)