18 sep. 2009

Gummo

Det är helt omöjligt att ens börja att överskåda hur mycket Gummo förändrade världen. Listan är oändlig på människor som helt enkelt inte gjort det de gjort idag (eller gjort det annorlunda) om det inte vore för Harmony Korines filmer. Harmony skulle i sin tur säkerligen inte gjort det han gör (på det vis han gör det) om det inte vore för Larry Clark. BMX-scenen finns i mitt inre landskap på ett så självklart vis att jag knappt förstår det.