14 apr. 2011

Nutid

Det mest åtråvärda tidsformen eftersom det är här upplevelsen av ens eget liv blir möjlig.