2 apr. 2011

Stillhet

En nivå av självförverkligande handlar om stillhet. En annan om självbestämmande.