8 mars 2007

Ana Helena Tokutake

Det krävs alltid mod att uttrycka skörhet. Det krävs ännu mer mod att som formgivare förhålla sig totalt kompromisslöst till den känsla man vill förmedla. Detta gör Ana Helena till en mycket modig formgivare.