22 mars 2007

Rebecca Campbell

Om den där magiska stämningen som Larry Clark skapar i sina filmer handlar om glapp eller utsatthet vet jag faktiskt inte. Jag kan bara konstatera att Rebecca snuddar vid samma odefinierbara och mångtydiga tillstånd i sina oljemålningar.