26 mars 2007

Darren Hopes

Mästare på sitt område. Har blandat illustration, fotografi och kollagetekniker i årtionden. En självklar känsla för hantverket är närvarande i allt han gör. Han strålar.