20 okt. 2008

Axel Peemöller

Axel Peemöller anlsluter sig till en ny slags undersökande form där konventionskrossandet och irr-stegen är minst lika viktiga som resultatet. Ibland kanske viktigare. Det är bra.