10 okt. 2008

Onlab

Har tagit sitt uppdrag på allvar och är fullkomligt outtröttliga i sin mission att ständigt förfina metoder för att underlätta sättet vi interagerar med information. De utvecklar bland annat ett språk för grafisk visualisering och sortering av information.