25 nov. 2008

Datdatdat

Använder artificiellt genererad slump för att efterlikna organsisk slumpmässighet. Mönster uppstår som påminner om något levande.