10 nov. 2008

Helmut Smits

Är en konstnär baserad i Rotterdam som drar näring ur all den utveckling av konsten som sker utanför institutioner och gamla strukturer. I verkligheten trivs och andas den.