23 nov. 2008

Jackie O

Jag gillar henne som sinnebild, ikon och tidsmarkör. Kanske också en markör av en viss estetik. Hennes namn öppnar genast en inre biograf. En helt eget universum där också Marilyn, JFK, Martin Luther King och Vietnamnkriget bor. En speciell värld av blekta färger. Där är hon alltid drottning.