9 jan. 2009

André F. Chocron

Förmågan att se bortom det som är trodde jag alla hade när jag växte upp. Idag värdesätter jag människor med den förmågan mer, då jag förstår att det är långt från alla som kan se hur något skulle kunna vara... när de flesta ser det som är.