26 jan. 2009

Rachel Thomas

Är set designer vars arbete knyter an till saker jag skrivit om tidigare. Grand People, Julien Vallée, Olivier Pasqual tex.