18 jan. 2009

"Desire path"

Är ett begrepp inom landskapsarkitektur. Det är en stig som trampats upp av människor och djur över tid då de tar den närmaste vägen mellan två punkter. I min värld är denna idé absolut central.

De som designat vägar och trottoarer har en tanke om hur människor "ska" gå. "Desire paths" är det levande kvittot på hur människor "faktiskt" går, gör, lever. När människor slutar gå där, växer den igen. Så länge de går där, finns den.

Som bild har det här länge varit min absoluta kompass. Det vi skapar ska anpassas till livet. Hur det flödar och är. System, maskiner, regler, samhällen... vad du vill. Facit är livet. Hur det är. Livet ska inte anpassas till maskinen. Maskinen ska anpassas till livet. Samhället ska anpassas till livet och människan.

Jag vet inte om det finns ett svenskt namn på fenomenet (vet du något får du gärna mejla mig)... men jag gillar "desire path".