26 aug. 2009

Flip Schulke

LIFE-fotografen som fotograferade bildserien som numera finns i vårt kollektiva bildminne. Den där Cassius Clay träningsboxar i en pool.